Cymraeg | English

Angladdau

Mae ein staff proffesiynol a hynaws yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaeth angladdol o safon uchel ond fforddiadwy i deuluoedd mewn cyfnod o brofedigaeth.

Ein nod yw bod yno'n gefn wrth i chi wneud trefniadau, a gwnawn bopeth o fewn ein gallu i sicrhau bod eich anghenion yn cael eu diwallu wrth i chi dalu teyrnged er cof am eich ceraint.

Mae'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig yn cynnwys:-

  • Arweiniad cyflawn ar bob agwedd o'r trefniadau angladdol
  • Gwasanaeth personol teimladwy 24 awr
  • Dylunio a phrintio trefn gwasanaeth
  • Rhoi datganiad yn y papurau newydd
  • Ymdrin â rhoddion
  • Arlwyo
  • Trefnu angladdau o flaen llaw
  • Amrywiaeth eang o eirch, addurniadau blwch, gynau ac addurniadau mewnol
  • Capel Gorffwys Breifat ar gyfer gwasanaeth angladdol

Diolch am ymweld â'n gwefan ac edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.
Gobeithiwn i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau. Os na wnaethoch, cysylltwch â ni'n ddiymdroi.