Cymraeg | English

Croeso i Henry Jones Cyf.

Mae'r cwmni'n cyflawni amrywiaeth o waith, o adeiladu tai newydd; gwaith cyhoeddus, adnewyddu adeiladau hanesyddol; gwaith cynnal a chadw a saernïaeth bwrpasol. Prif fantais ein gwasanaeth yw ein bod yn cymharu ein gwasanaeth ni gyda'n cystadleuwyr. Rydym hefyd yn cynhyrchu oddi ar y safle gan arbenigo mewn adeiladwaith coed unigryw. Oherwydd hyn, mae'r amser gaiff ei wastraffu trwy archebu ac aros i gynnyrch gyrraedd yn fyrrach.  Mae Henry Jones (Cricieth) Cyf. yn arbenigwyr yn y maes ers bron i 40 mlynedd, a'n bwriad yw parhau i ehangu’n darpariaeth o saernïaeth bwrpasol ac arbenigol i gwsmeriaid masnachol ac i gleientiaid. Mae ein gwasanaeth yn unigryw â busnes teulu, yn ein tyb ni, yn rhinwedd. Mae aelodau o'r teulu, gyda'u harbenigedd penodol, yn gweithio mewn gwahanol adrannau o'r busnes, sy'n sicrhau safon uchel a gwasanaeth effeithiol bob amser.  Am ragor o wybodaeth...cliciwch yma

Diolch am ymweld â'n gwefan ac edrychwn ymlaen at gwrdd â chi. Gobeithiwn i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau. Os na wnaethoch, cysylltwch â ni'n ddiymdroi.

Newyddion diweddaraf

Awst 2008

Lansio ein safwe newydd - Mewn ymdrech i wella’r modd yr ydym yn cyfathrebu gyda’n cwsmeriaid a chwsmeriaid newydd, mae Henry Jones Cyf. wedi lansio safwe newydd....mwy

 
We are members of and regulated by Construction line & National Federation of Builders